Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri

Apr 10, 2018

Hvorfor har vi følelser? Finnes det negative og positive følelser? Hvorfor er det flaut for noen? Er følelser ekte? Her snakker vi om kjernelidenskapen til Lars og jeg syns det er ganske så spennende selv. 

 


Apr 4, 2018

Om å rekke over, strekke til, tidsstyring, innholdsrike liv og hvordan jeg takler stress.

Forskjell på negativt stress og positivt stress. Hvordan påvirkes vi av andres stress? Gode tips til å takle stress bedre.

Hvordan si nei og prioritere - ta tilbake tiden... 

 

www.siriabrahamsen.com


Nov 22, 2017

Hva vil det si å ha tillit til noen og hvorfor kan det være vanskelig?

Hva er det å være "ekte"?

Siris oversensitivitet på ekskludering og illusjoner.. Avvisning og mønster.

Erfaringsbasert tillit, hvordan begynne å stole på?


Nov 10, 2017

Hva skjedde? Vi er jo født nysgjerrige og gira..

Siri snakker litt ekstra mye denne gangen... hun er litt trist over folk som har gitt opp... Hvorfor mister vi gnisten? Hvordan kan vi ta valg, hvorfor er vi redde for endring?

Hva er et godt liv, hvorfor har noen det bedre enn andre?

Hva er engasjement og hvordan...


Oct 27, 2017

Det vi ikke snakker om. Hva snakkes bare om hos psykologen? Hvorfor er det vanskelig å snakke om følelser? Hvem kan vi stole på? Lars K. Hæhre fra www.følelsessenteret.no er med som sparringspartner på dette viktige temaet!

Jeg forteller om mitt vanskelige forhold til mat og skammen rundt å "publisere" det....