Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri

Dec 21, 2017

Hvordan starte et selskap i Midtøsten? Hva vil det si å være modig? Tillit hva er det? Hvordan ta utradisjonelle valg? Hvorfor er det vanskelig å være seg selv på "hjemmebane"? Hvem blir vi i fjellsko i forhold til i en storby? Hvordan finne ro i kaoset? Modig er å tørre å være seg selv - det koster......


Nov 3, 2017

Vurderer du å starte noe selv, da er disse 37 min til deg.

Jeg forteller om min gigatabbe da jeg skulle gi ut første bok, vi snakker om hvordan Kristine etter 17 år i DNB, nå starter eget firma.

Da hun ble 50 tenkte hun, hvis ikke nå, når? "Vil jeg bli gammel og vite at jeg ikke turte?"

Vi får høre om hva som...