Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri

Mar 7, 2018

Siri deler sitt savn om å ha en "gjeng", hun er og litt misunnelig på Lars som alltid har hatt en gjeng. Siri tror at gjenger gjør livet mye bedre. Vi snakker om mestringsstrategier og forsvarsmekanismer, om følelser og det å føle at vi har verdi. Siri har lyst å bo i kollektiv.

 

www.siriabrahamsen.com


Mar 6, 2018

Det som røsker og river i oss - det gjør mye med oss. Verdier og livskriser. Kloke Siri Tuseth som holder foredraget "Heimevernet" og driver Satya Yoga snakker om det hun brenner for om det ekte, nære, livsviktige + fire gode tips for å mestre livets opp og nedturer :) Enjoy!