Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri

Nov 22, 2017

Hva vil det si å ha tillit til noen og hvorfor kan det være vanskelig?

Hva er det å være "ekte"?

Siris oversensitivitet på ekskludering og illusjoner.. Avvisning og mønster.

Erfaringsbasert tillit, hvordan begynne å stole på?


Nov 10, 2017

Hva skjedde? Vi er jo født nysgjerrige og gira..

Siri snakker litt ekstra mye denne gangen... hun er litt trist over folk som har gitt opp... Hvorfor mister vi gnisten? Hvordan kan vi ta valg, hvorfor er vi redde for endring?

Hva er et godt liv, hvorfor har noen det bedre enn andre?

Hva er engasjement og hvordan...


Nov 3, 2017

Vurderer du å starte noe selv, da er disse 37 min til deg.

Jeg forteller om min gigatabbe da jeg skulle gi ut første bok, vi snakker om hvordan Kristine etter 17 år i DNB, nå starter eget firma.

Da hun ble 50 tenkte hun, hvis ikke nå, når? "Vil jeg bli gammel og vite at jeg ikke turte?"

Vi får høre om hva som...