Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri

Dec 21, 2017

Hvordan starte et selskap i Midtøsten? Hva vil det si å være modig? Tillit hva er det? Hvordan ta utradisjonelle valg? Hvorfor er det vanskelig å være seg selv på "hjemmebane"? Hvem blir vi i fjellsko i forhold til i en storby? Hvordan finne ro i kaoset? Modig er å tørre å være seg selv - det koster......


Dec 12, 2017

Hva er verdier egentlig og hvorfor er det lurt å vite litt om dem? I denne episoden kan du få verktøy til å finne dine verdier som gjør det lettere å sortere hvordan du vil bruke tid, penger og ressurser i 2018. 

Sosiale medier styrer oss rundt, verdibevissthet kan hjelpe også her.

Hva er viktig for deg egentlig?...


Dec 4, 2017

Skam eller skyldfølelse? Hvorfor gir vi gaver? Siri forteller at hun alltid gråter mye i desember og Lars han er ikke så opptatt av gaver. Vet du forresten hvor lukter blir lagret i hjernen? 


Nov 22, 2017

Hva vil det si å ha tillit til noen og hvorfor kan det være vanskelig?

Hva er det å være "ekte"?

Siris oversensitivitet på ekskludering og illusjoner.. Avvisning og mønster.

Erfaringsbasert tillit, hvordan begynne å stole på?


Nov 10, 2017

Hva skjedde? Vi er jo født nysgjerrige og gira..

Siri snakker litt ekstra mye denne gangen... hun er litt trist over folk som har gitt opp... Hvorfor mister vi gnisten? Hvordan kan vi ta valg, hvorfor er vi redde for endring?

Hva er et godt liv, hvorfor har noen det bedre enn andre?

Hva er engasjement og hvordan...