Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Mar 7, 2018

Siri deler sitt savn om å ha en "gjeng", hun er og litt misunnelig på Lars som alltid har hatt en gjeng. Siri tror at gjenger gjør livet mye bedre. Vi snakker om mestringsstrategier og forsvarsmekanismer, om følelser og det å føle at vi har verdi. Siri har lyst å bo i kollektiv.

 

www.siriabrahamsen.com

www.følelsessenteret.no