Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Apr 4, 2018

Om å rekke over, strekke til, tidsstyring, innholdsrike liv og hvordan jeg takler stress.

Forskjell på negativt stress og positivt stress. Hvordan påvirkes vi av andres stress? Gode tips til å takle stress bedre.

Hvordan si nei og prioritere - ta tilbake tiden... 

 

www.siriabrahamsen.com

www.følelsessenteret.no