Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Dec 21, 2017

Hvordan starte et selskap i Midtøsten? Hva vil det si å være modig? Tillit hva er det? Hvordan ta utradisjonelle valg? Hvorfor er det vanskelig å være seg selv på "hjemmebane"? Hvem blir vi i fjellsko i forhold til i en storby? Hvordan finne ro i kaoset? Modig er å tørre å være seg selv - det koster... Victoria har et supert tips på slutten her. 


Takk for følget i 2017 - ha en riktig god jul og godt nytt år!