Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Jan 10, 2018

Hvordan uttrykker vi hvem vi er gjennom hvordan vi kler oss. Jeg forteller om min aha-opplevelse for en måned siden. Hva er bærekraftig og hva er #30wears.

 

Lene Gravdal forteller om sin spennende jobb og gir gode tips for januarryddingen.