Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Apr 10, 2018

Hvorfor har vi følelser? Finnes det negative og positive følelser? Hvorfor er det flaut for noen? Er følelser ekte? Her snakker vi om kjernelidenskapen til Lars og jeg syns det er ganske så spennende selv.