Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Dec 4, 2017

Skam eller skyldfølelse? Hvorfor gir vi gaver? Siri forteller at hun alltid gråter mye i desember og Lars han er ikke så opptatt av gaver. Vet du forresten hvor lukter blir lagret i hjernen?