Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Nov 22, 2017

Hva vil det si å ha tillit til noen og hvorfor kan det være vanskelig?

Hva er det å være "ekte"?

Siris oversensitivitet på ekskludering og illusjoner.. Avvisning og mønster.

Erfaringsbasert tillit, hvordan begynne å stole på?