Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Nov 10, 2017

Hva skjedde? Vi er jo født nysgjerrige og gira..

Siri snakker litt ekstra mye denne gangen... hun er litt trist over folk som har gitt opp... Hvorfor mister vi gnisten? Hvordan kan vi ta valg, hvorfor er vi redde for endring?

Hva er et godt liv, hvorfor har noen det bedre enn andre?

Hva er engasjement og hvordan beholder vi det? Mestringstro..hva er det og kan vi endre våre mønster... 

Psykolog Lars K. Hæhre (www.følelsessenteret.no) og Siri reflekterer over de levende døde..

 

Tusen takk til produsent: Stian Aure