Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Nov 3, 2017

Vurderer du å starte noe selv, da er disse 37 min til deg.

Jeg forteller om min gigatabbe da jeg skulle gi ut første bok, vi snakker om hvordan Kristine etter 17 år i DNB, nå starter eget firma.

Da hun ble 50 tenkte hun, hvis ikke nå, når? "Vil jeg bli gammel og vite at jeg ikke turte?"

Vi får høre om hva som fikk henne til å ta beslutningen, hva hun frykter og hva hun gleder seg til.

Vi snakker om feiling, endring og motstand, heiagjenger, likestilling, unge mødre, Aristoteles, walk the talk osv...