Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Oct 27, 2017

Det vi ikke snakker om. Hva snakkes bare om hos psykologen? Hvorfor er det vanskelig å snakke om følelser? Hvem kan vi stole på? Lars K. Hæhre fra www.følelsessenteret.no er med som sparringspartner på dette viktige temaet!

Jeg forteller om mitt vanskelige forhold til mat og skammen rundt å "publisere" det. Hvorfor overtolker vi? Om følelsenes hastighet og hvordan vi kan roe ned, puste.

Vi snakker om folks google søk versus våre statusoppdateringer på facebook. 

Hvordan kan vi bli modigere på hva vi deler og hvilken effekt kan det ha på våre relasjoner?

Tusen takk til Stian Aure for produksjon og god stemning.