Preview Mode Links will not work in preview mode

Siri


Oct 16, 2017

I podcastens andre episode er psykolog Lars K. Hæhre med på å snakke om å være til bry på kebab sjappa, om å be om tjenester og si fra om det som er vanskelig. Siri bruker prisjakt.no og snakker om å dra på ferie med mange. Hva vil det si å undervurdere andres følelser? Kanskje ikke alle har fått plass til å uttrykke sine egne behov - hvordan er det mulig å trene på dette?

Om å bli nysgjerrig på seg selv og se seg selv på ny. Om å skrelle løken, og finne sine verdier. 

Vi ender opp i å finne fellesnevnere og bygge broer mellom oss og dem, barn og voksne, elev og lærer, se mennesket først og fremst. 

Så sier Lars at da - da kan det bli fred på jord. 

 

God lytting.